000.

Nov. 8th, 2011 09:47 pm
kabukimonos: (Default)
[personal profile] kabukimonos
FRIENDS ONLY.

Comment to be added etc. derp

Date: 2011-03-29 09:35 pm (UTC)
From: [identity profile] nyohohoho.livejournal.com
Hei C: Sori muuten että kesti näin kauan vastata sdfksf

Totta kai! Haha, kirjainten järjestyksen ero vain |D Et kyllä voi väittää etteikö se olisi edes vähän moe, kato nyt tuota naamaa ;_;

Profile

kabukimonos: (Default)
kabukimonos

November 2011

S M T W T F S
  12345
67 89101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 08:04 am
Powered by Dreamwidth Studios